การรับรอง รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมา

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ให้การรับรองนายอ่อง ฮลา ทุน   รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมา ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ส.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 10:42:07 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 10:42:18 มีการเปิดอ่าน 390 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057394