การรับรอง ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง ฯพณฯ นายขิ่น อ่อง มิ้นต์ ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พ.ย. ๕๗ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในระดับนิติบัญญัติระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 10:47:01 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 11:10:22 มีการเปิดอ่าน 524 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057395