Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired
ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน ASEAN Community Service and Information Center

การรับรอง ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง ฯพณฯ นายขิ่น อ่อง มิ้นต์ ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พ.ย. ๕๗ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในระดับนิติบัญญัติระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 10:47:01 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 11:10:22 มีการเปิดอ่าน 786 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057811