การประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๗ (RSIS-WTO Parliamentarian Workshop 2016) ปี ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

เอกสารประกอบ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๗ (RSIS-WTO Parliamentarian Workshop 2016)


ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 14:24:07 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 14:33:18 มีการเปิดอ่าน 345 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057397