รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายละเอียด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ